Předseda klubu HC Roudnice n.L. o. s. reaguje na otevřený dopis od pana Ing. Luboše Matka. Text najdete po kliknutí na nadpis.


Písemné vyjádření předsedy klubu
HC Roudnice nad Labem, pana Petra Bílka, k dopisu zaslanému členům klubu, panem Ing. Lubošem Matkem


Dne 17.října 2011, jsem obdržel, stejně jako členové výboru klubu, revizní komise a vybraní jedinci, dopis od pana ing. Matka. Je mojí povinností a není možné nereagovat na tento dopis, už z mnoha důvodů a to především z důvodu, aby nedocházelo k mylným informacím ohledně vedení a chodu našeho klubu HC Roudnice nad Labem.

Začal bych právě tím, o čem se p. Matek nechtěl začátkem svého dopisu moc zabývat a to je právě sportovní a výchovná stránka naší hokejové mládeže, jejich sportovních cílů atd. To jsou věci, které zřejmě p. Matka nikdy v roudnickém hokeji a dění kolem něj moc nezajímaly. Takže, pro nás je naopak prioritou a dnes potěšující, že fungují všechna mládežnická družstva, včetně nového týmu ligy mladšího dorostu. Podařilo se nám, i když přiznávám postupně a velmi pracně doplnit, dá se říci všechny věkové kategorie, které dnes bez problémů nastupují ke svým ať už turnajovým nebo mistrovským utkáním. Je třeba přiznat, že nadále nám dělají starosti kategorie starších žáků. Ale i tam se nám v poslední době podařilo získat některé hráče na hostování a tak je družstvo starších žáků schopno nastupovat k zápasům. Sledujeme a jsme spokojeni, že došlo ke zkvalitnění tréninků a jejich náplně. To se nám potvrzuje i na ohlasech od rodičů. Takže to je pro začátek k tomu, co nás především zajímá a to je naše mládež, její hokejová výchova a růst, pane Matek a ostatní.

Když se vrátíme k dopisu p. Matka, kde zmiňuje sliby o 2.lize dospělých. Tak to je právě věc, která mě v jeho kritickém dopise nejvíce přivádí do rozpaků. Myslím si, že celá roudnická hokejová veřejnost dnes dobře chápe, jak to s těmi sliby v našem, ale především ve Vašem případě, bylo kolem 2.ligy dospělých.

Sám si sáhněte do svědomí a pak vezměte tužku, papír a pište. To je asi vše co se dá dnes říci ke slibům o 2.lize dospělých. Věřte, že by se mi také zamlouvala představa, dělat hokej na takové úrovni a mít za zády ježíška, který by za mě tenhle rozmar financoval a plnil by jen stále nataženou dlaň.

Co se týče vztahů v našem hokejovém klubu. My, co chceme opravdu dělat hokej, vychovávat a rozvíjet hokejovou mládež a hokej v Roudnici máme vztahy velmi dobré. Jestli ovšem máte na mysli vztahy některých členů HC, nebo lépe řečeno bývalých funkcionářů HC a současného vedení HC, tam je možné dát Vám tak trochu za pravdu. V tomto případě jsem Vám schopen i potvrdit, že máte pravdu.

A teď je třeba říci, proč je tomu tak. Není to věc nikterak složitá ani snad tajná. Zmínil jste osobu pana Nováka, dnes už bývalého předsedu, místopředsedu a člena, abych to napsal správně člena výboru klubu. Další Vaše poznámka, kterou nelze dost jasně chápat. Pan Novák byl předsedou HCR a za jeho působení, jsme společně s kolegy, uhradili pohledávku za klub cca 600.000,-Kč. Pak se objevovaly, ale už za mého působení, jako předsedy HCR další staré nemalé dluhy. Jako společnost ROSSI, kde je dluh 98.000,-Kč, dále 114.323,-Kč u města Roudnice nad Labem za vyčerpaní a řeknu li to správně, nedoložení finanční dotace. To znamená, v tomto případě vyčerpaná dotace na částku 114.323,-Kč, ke které nebyly doloženy doklady za co byla tato částka utracena. Takže tato částka, musela být městu Roudnice nad Labem uhrazena, jinak nebylo možné čerpat další dotaci pro naší hokejovou mládež, která samozřejmě zmíněnou dotaci potřebuje. Tady mě osobně pan Novák několikrát přesvědčoval, že dá vše do pořádku a to právě po dohodě s Vámi pane Matku.

A jak to skončilo? Zase jsme museli tuto částku uhradit my. Opakuji my a ne Vy pane Matek a pane Novák. To je jenom důkaz o tom, jak Vám záleželo na hokejové mládeži HCR a samotném hokeji v Roudnici nad Labem. Takže dnes je tento dluh uhrazen, ale skutečné čerpané finance jsou pryč. A věřte, my je rozhodně nemáme. Bohužel, pan Novák byl v té době, jak už jsem dříve uvedl předsedou HCR a tak je logické, že odpovědnost je a byla plně na něm. Ano a jak také uvádíte, v tom Vám musím dát také za pravdu, nevidíme jiné východisko z této situace a zvažujeme trestní oznámení v dané věci. Nebudu tady dále rozvádět osobu pana Nováka a jeho další finanční transakce v podobě falešných reklamních smluv a dalších dlužných částek, které najednou vyplavaly na povrch. Jsou to vnitřní záležitosti klubu, nechtěli jsme tím zatěžovat naší hokejovou veřejnost, ale je vidět a jak zní z Vašeho dopisu, bylo to už nezbytně nutné objasnit věci kolem dění v HCR.

Co se ještě týče finančních účtů HCR. Přebrali jsme je a to bylo zatím to jediné. Jinak to také není tajemství, na jednom účtu u KB bylo 200,-Kč a na druhém v ČS tuším kolem 1200,-Kč. Takže já si myslím, že finanční zajištěnost před nadcházející sezonou, radši též bez komentáře. Dále záležitost kolem účetnictví. Opět není tajemstvím, že od valné hromady žádáme pana Nováka o předání těchto věcí novému vedení. Požadujeme audit a na základě jeho výsledku se rozhodneme, jak to bude s další spoluprácí s dosavadní firmou. Toto bylo a je písemně zaprotokolováno na jednom zápisu z výboru klubu. Byli jsme však upozorněni daňovou poradkyní a auditory, že je nepřípustné, aby jednatel společnosti, která vede účetnictví byl v revizní komisi klubu. Nikdy se však nehovořilo o tom, že by účetnictví mělo být vedeno v Praze. Mimo jiné to jenom poukazuje na to, kdo šíří po městě Roudnici nad Labem tyto nepravdivé informace.

Na základě toho, že se marně snažíme půl roku o předložení účetnictví, jsme jako poslední možnou snahu, požádali revizní komisi, která má právo k přístupu k účetním dokladům. Proto jsme žádali revizní komisi, pane Matek a myslím si, že na rozdíl od Vás já stanovy HCR tak trochu znám. A proto Vás i v tomto dopise, žádám o doložení účetnictví. A to v co nejkratší době. Jinak co se týče, zasílání doporučené pošty a jejího hrazení, nechte to též na nás, pane Matek. Především tyto částky za poštovné jsem hradil já osobně ze své kapsy, jako spoustu jiných věcí. A věřte, že tyto výdaje za to stály, přestože jak uvádíte, dnes fungují telefony a emaily, ale my tak máme jistotu, že jste opravdu informován o tom, že požadujeme už půl roku účetnictví HCR od společnosti, kterou zastupujete jako jednatel.

To je asi vše co bych jen opravdu krátce uvedl k Vašemu zajímavému dopisu. Je pravda, že psát by bylo co, ale nechci na rozdíl od Vás znepokojovat hokejové členy a příznivce. Já i celý výbor klubu rádi odpovíme svým členů na jejich otázky. Můžete to udělat i Vy ?????

Jsem s pozdravem

Petr Bílek
Předseda HC Roudnice nad Labem


V Roudnici nad Labem, 18. Října 2011

Originál reakce ve formátu PDF najdete zde:

http://www.ulozto.cz/10704375/dopis-pdf