Vyjádření předsedy klubu HC Roudnice n. L., Petra Bílka, k aktuálnímu dění v klubu.

 

 

 

 

Vážení sportovní přátelé,

na základě posledních událostí v našem klubu HC Roudnice nad Labem, je mojí povinností obeznámit hokejovou veřejnost o aktuální situaci. Nemohu dále přihlížet tomu, jak několik jedinců systematicky a bez jakýchkoliv kompetencí narušuje a rozvrací chod našeho klubu. Podle našich dostupných informací se jedná o pana Malečka, který mimochodem není vůbec členem HCR a do dnešního dne vykonává pouze funkci člena revizní komise. Až doposud mu nevadilo to, v jakém stavu nám bývalé vedení klubu předalo účetnictví. Nevadilo mu ani to, že jsme převzali prázdná konta a spousty nezaplacených dluhů, kde můžeme uvést několik příkladů. Prvním z nich je dluh u města Roudnice nad Labem (vyčerpané dotace a nedoložení jejich využití – 114.000,-Kč). Dále také dluhy vůči hráčům a trenérům, kteří hráli za HCR v minulosti 2. národní hokejovou ligu – cca 650.000,-Kč. Dále se jednalo o dluhy u dodavatelů sportovního vybavení za cca 120.000,-Kč a v neposlední řadě o dluhy u obchodních společností (fiktivní prodej pozemků okolo ZS) – 450.000,-Kč.

To je zhruba vše, čeho se ne-člen HCR pan Maleček účastnil a nikdy se jako člen revizní komise o tyto problémy nezajímal. Dalším z těchto jakoby členů, kteří by pro HCR dýchali je údajně pan Čichovský, který působil v bývalém vedení HCR, jako člen výboru a i on byl nedílnou součástí, toho co naše současné vedení převzalo. Jako trenér mládeže by měl jít příkladem a snažit se o zlepšení situace kolem výchovy naší mládeže, jenže za dobu co působí pod naším vedením byl hlavně on tím negativním článkem mezi našimi trenéry. Byl vždy hlavním kritikem všeho dění u mládeže, ale nikdy nepřišel s tím jak to zlepšit. Je všeobecně známo, za jakých okolností a jací byli přátelé než odešli z našeho klubu například děti pana Klepetka a dalších. Nebyl měsíc, aby se na popud ostatních trenérů nemusel scházet mimořádný výbor, který musel řešit rozpory mezi několika rodiči a trenéry. Takže to je jen na okraj, aby jste věděli jací členové a nečlenové dnes házejí špínu na vedení HCR.

Tito lidé budou dnes svolávat valnou hromadu a budou se domáhat zvolení nového vedení HCR. Tito lidé, kteří nemají žádné kompetence. Dokonce podvodně získali podpis prezidenta klubu HCR na svoji pozvánku na valnou hromadu a uvedli ho v omyl, protože mu oznámili, že výbor v čele s předsedou je o všem informován. Bereme počínání těchto pánů jako hrubé porušení stanov HCR a vše bude řešit výbor klubu na svolané mimořádné schůzi.

Vážení sportovní přátelé, rodiče, věřte, že nám není lhostejné dění posledních dnů v našem klubu a vše budeme řešit po zasedání mimořádného výboru HCR, kde budeme řešit aktuální situaci. Následně dojde na schůzky s trenéry a rodiči ve všech kategoriích, kde se dozvíte více informací. O přesných termínech Vás budeme s dostatečným předstihem informovat.

Na závěr bych Vás rád ujistil, že jako vedení HCR se v žádném případě nebráníme mimořádné valné hromadě, ale ne za okolností, že valnou hromadu svolávají lidé, kteří nejsou v žádném případě kompetentní. V současné době naopak tento klub poškozují! Rádi Vám na jednotlivých schůzkách předložíme veškeré účetní doklady za minulá období a rádi Vás seznámíme s tím, co jsme na začátku převzali a následně až do dnešní doby vykonali pro náš hokejový klub.

S pozdravem
Petr Bílek
Předseda HC Roudnice nad Labem o. s.


V Roudnici nad Labem, 29. října 2013