V pondělí 17.10. 2011 obdrželi všichni členové výboru klubu, revizní komise a někteří vyvolení jedinci prostřednictvím emailu dopis od předsedy revizní komise. Text dopisu najdete po kliknutí na nadpis.

Hezký den,

od poslední valné hromady klubu uplynulo pár měsíců a nové vedení klubu mohlo ukázat co v něm je. Nechci teď hodnotit plnění či splnění sportovních cílů, které nové vedení klubu členům klubu slíbilo (2. Liga mužů apod.), ale jde mi spíše o vztahy a komunikaci mezi členy klubu. Lepší informovanost o dění v klubu i lepší vztahy mezi členy klubu, to také nové vedení slibovalo. Zatím však, místo komunikace, sleduji jen pokusy nového vedení znemožnit přístup k informacím ohledně sportovních cílů i financování ostatním členům klubu, hlavně pak obeznámeným členům, tedy lidem z bývalého vedení klubu. Celé toto úsilí eskalovalo pokusem vyloučit z HCR bývalého předsedu Jirku Nováka a dokonce snahou ho obvinit ze zpronevěry. To jsou opravdu nechutné věci a určitě nehodné našeho klubu. Nové vedené pak zrušilo všechny bankovní účty, které HCR v Roudnici měl a založilo kdesi nové bankovní účty. Nové vedení se také od svého zvolení snaží převzít vedení účetnictví, které 12 let vedla klubu moje manželka a předat vedení účetnictví do Prahy – to vše jsou kroky, které potvrzují, že nové vedení chce zajistit, aby o klubu neměl v Roudnici nikdo úplné informace. Vrcholem pak bylo, že mi minulý týden přišel doporučený dopis od předsedy klubu pana Bílka (HCR má asi peněz na rozdávání, když posílají doporučený dopis, člověku který normálně komunikuje telefonem či emailem) s požadavkem cituji: „Předseda oddílu HCR o.s., po schválení V.V., Vás touto cestou jako zástupce revizní komise HCR o.s., žádá o zajištění předložení účetnictví HCR o.s.“ Tento dopis jen dokazuje, že nové vedení je absolutně bezradné a nezná ani základní věci kolem řízení klubu ani stanovy klubu. Náš klub totiž nemá žádný V.V. (asi myšleno výkonný výbor), náš klub má „Výbor klubu“ – to by snad předseda klubu měl vědět. Co je však podstatnější – Revizní komise nedisponuje účetnictvím, nemá přístup k účtům klubu a tak těžko může účetnictví někomu předkládat. Revizní komise také nepodléhá ani výboru klubu ani předsedovi klubu. Proto nemůže předseda HCR po revizní komisi nic požadovat ani jí ukládat žádné povinnosti, maximálně jí může podávat náměty či návrhy k prošetření. Naopak revizní komise je tu od toho, aby kontrolovala práci Výboru HCR a to hlavně v oblasti hospodaření klubu.

To také hodlá revizní komise činit a jak je vidět nebude to snadná práce. Z mého dopisu jste jistě vyčetli, že zatím moc spokojen s prací nového výboru nejsem, ale věřím, že se věci v HCR obrátí k lepšímu a držím klubu palce, aby se mu v této sezóně dařilo a v tomto smyslu apeluji na členy Výboru klubu, aby si uvědomili, že náš klub byl založen hlavně pro občany Roudnice a okolí – aby roudničané mohli hrát hokej v Roudnici n.L. Pokud budou pokračovat výše popsané kroky,  ztratí se důvěryhodnost klubu a to bude znamenat jeho konec i konec možnosti hokej na Podřipsku provozovat.

Ing. Luboš Matek

Originál emailu si můžete stáhnout zde:

http://www.ulozto.cz/10704421/dopis-001-jpg