Vyjádření Víta Chalupy, člena výboru HC Roudnice n. L., k aktuální situaci v našem klubu.

 

 

 

Vážení rodiče a sportovní přátelé,

požádal jsem předsedu klubu a výbor klubu, zda by bylo možné vyjádřit se prostřednictvím webových stránek ke vzniklé situaci ohledně svolávání mimořádné valné hromady. Mám totiž hned několik důvodů, ke kterým se musím vyjádřit.

Předseda a ostatní členové výboru klubu vyhověli mé žádosti a já jsem rád, že mohu aspoň částečně popsat momentální dění v našem klubu. K tomu mám kompetence jakožto člen výboru klubu a hlavně jako osoba, která začala jednání s minulým vedením o možné spolupráci v HCR.

Až do dnešního dne jsem pouze naslouchal pomluvám a četl různá prohlášení o našem špatném hospodaření a špatném vedení našeho klubu. Nemám nic proti svolávání valné hromady, nemám nic proti názoru jiných, ale velmi podstatně mi vadí různé pomluvy, že špatně hospodaříme a o klub se nestaráme. Když už si člověk tyto pomluvy vyslechne a přečte různá prohlášení, pak zjistí kdo za těmito nesmysly stojí a to je pro mě bohužel nejvíc zarážející.

Nebudu proto nikoho jmenovat, každý z těchto lidí sám dobře ví, jakou měrou k daným pomluvám přispěl. Ale já chci těmto lidem touto cestou vzkázat následující a věřím, že přijde čas, kdy jim to budu moci říci osobně: až dáte takové množství peněz a úsilí do našeho klubu, jako jsem dal já a moji kolegové, kteří se na chodu klubu podílejí, tak si s Vámi rád sednu u jednoho stolu a budu ochoten se bavit o momentálních problémech a jejich řešení.

Někteří z vás, kteří šíříte tyto pomluvy, jste měli možnost klub v minulosti řídit, starat se o jeho chod a řádně hospodařit. Někteří jste měli tuto možnost i několik let. Výsledek vašeho řízení klubu a hospodaření klubu byla velká ztráta, kterou pravděpodobně ti, kteří Vám dnes naslouchají neznají. A já si dnes troufám říci, že naše spolupráce s HCR byla pro klub existenční záchranou, což mi musí jistě potvrdit osoby zúčastněné v celé záležitosti včetně osob, které dnes produkují ony zmíněné pomluvy.

Dnes navíc stojíme před problémem svolání mimořádné valné hromady několika jedinci. Jak jsem již výše uvedl, tak nemám nic proti svolání mimořádné valné hromady, nemám nic proti tomu předložit zprávu o hospodaření klubu a ani nemám nic proti si sednout a společně se bavit o problémech v klubu. Jsem však zásadně proti tomu, jakou formou se k tomu postavili někteří jedinci a dá se říci spolučinovníci v našem klubu.

Záměrně uvádím jedinci, protože ti co momentálně požadují svolání mimořádné valné hromady nejsou v žádném případě ta většina, která má na tyto kroky právo. V žádném případě nechci Vaše kroky zpochybňovat, ale základem toho řídit klub, je především znát stanovy klubu. Nejvíce mi tak na celé záležitosti vadí, že několik jedinců přivádí naše členy, hráče, rodiče a příznivce v omyl. Proto bych rád tyto jedince upozornil na jediné. V žádném klubu se nikdy nedělo a nikdy se dít nebude, aby evidenci členů řídili na vlastní pěst určití jedinci. To vždy bylo, je a bude v kompetenci vedení klubu.

Podle mého názoru není vůbec možné, aby za klub dále vystupoval jedinec, který v nedávné době způsobil klubu finanční škodu, několik let nehradil členské příspěvky a svým jednáním navíc vystavil náš klub soudnímu sporu. Jestli tito členové svolávají mimořádnou valnou hromadu, tak to je pro mě jenom signál, za jakých okolností se tato mimořádná valná hromada svolává.

Dále zde zanechám své telefonní číslo a svůj email pro jedince, kteří mi ani přes několik let trvající spolupráci nedokázali v této době napsat a nebo zavolat a vše si na rovinu vyříkat. Neváhejte mě tak osobně kontaktovat!
email: reklamafh@volny.cz
tel.:   608 262 666 

Děkuji a jsem s pozdravem.

Vít Chalupa
člen výboru klubu HC Roudnice n. L. o. s.