Česká olympijská nadace pomáhá mladým sportovcům

Česká olympijská nadace rozděluje za pomoci olympijských medailistů finanční prostředky sportovcům ve věku 6 – 18 let, kteří vyrůstají v sociálně slabších rodinách nebo sociálních ústavech.

 

 

Požádat o příspěvek, který musí být použit na konkrétní účely (sportovní vybavení, soustředění, kurz, apod.), mohou zákonní zástupci sportovce. Během půldruhého roku tak Česká olympijská nadace podpořila již téměř 400 dětí ze všech krajů České republiky, jimž by jinak bránil ve sportování nedostatek finančních prostředků.
Podrobnější informace o České olympijské nadaci včetně formuláře žádosti o podporu najdete na nadace.olympic.cz